ต้องติดตั้งและใช้งาน LINE POD ในการเล่นเกม

กติกาการร่วมสนุก
– ระยะเวลากิจกรรม : 29 กรกฎาคม 2563 – 9 สิงหาคม 2563
– ลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงเวลากิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลการลงทะเบียนด้วยข้อมูลจริง และติดตามบัญชีทางการ LINE POD (@linepodth)
– โค้ดรางวัลเกมจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
– ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลของผู้ที่ร่วมกิจกรรมไว้เป็นความลับ จึงขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลตามจริงเท่านั้น หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เงื่อนไขของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า