ต้องติดตั้งและใช้งาน LINE POD ในการเล่นเกม

กติกาการร่วมสนุก
– ลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงเวลากิจกรรม และติดตามบัญชีทางการ LINE POD (@linepodth)
– เข้าเล่นเกมอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในวันที่ 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม
– ระยะเวลากิจกรรม : 29 กันยายน 2563 ถึง 11 ตุลาคม 2563
– ของรางวัลจะส่งไปยังตัวละครที่ทำเงื่อนไขครบทุกข้อภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเข้าเกมครั้งแรก
– เงื่อนไขของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า